Ułatwienia dostępu


ROZWIJANIE OFERTY SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POWIECIE NOWOSĄDECKIM

 


 DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin organizacji staży praktyk zawodowych

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 Zakres danych

Załącznik nr 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Załącznik nr 6 Wzór protokołu rekrutacyjnego

 

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach

Powiatu Nowosądeckiego - V edycja.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zakładka o projekcie:

Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

 Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

 Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

•    dofinansowanie 254 408,22 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

 Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u  180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia

 

 Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia.pdf

Załącznik nr 2 Oświadczenie ucznia.pdf

 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał.1 Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

Zał.3 Wzór protokołu rekrutacyjnego

Zał.4 Deklaracja - oświadczenie uczestnika projektu

Zał.5 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.6 Zakres danych osobowych

Zał.7 Oświadczenie o wizerunku

 

 

Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia.

2. Oświadczenie że uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu.

3. Deklaracja uczestnictwa.

4. Oświadczenie uczestnika projektu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu.

6. Protokół z rekrutacji.

 

Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki.

             

                                                     

             Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

         Zważywszy na wysoki stopień innowacyjności Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i brak sprawdzonych w praktyce w polskich warunkach projektów tego typu, konieczne jest uruchomienie projektu w skali umożliwiającej potwierdzenie możliwości budowy założonych usług na bazie dostępnych na rynku technologii oraz możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

         Zbudowanie pilotażowego modułu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej pozwoli też określić szczegółowo zapotrzebowania związane z ewentualnymi dodatkowymi modułami (aplikacje i treści), które powinny być rozwijane w ramach poszczególnych obszarów tematycznych.

Prezentacja obszarów tematycznych wraz z przyporządkowanymi do nich podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zajęć.

Wykaz podmiotów z sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Obszar

1.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 Chemia
 Budownictwo

2.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 Informatyka
 Fizyka
 Mechaniczno-mechatroniczny

3.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 Przedsiębiorczość
 Matematyka

4.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Matematyka
 Biologia
 Geografia

5.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 Filologia
 Język angielski

 Filologia
 Język obcy

 Mechaniczno-mechatroniczny
 Język angielski zawodowy

6.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Chemia
 Filologia
 Język angielski

 Elektryczno-elektroniczny

7.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

 Żywność
 Środowisko

 

Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa

Przedmioty

1.

Fundacja Centrum Kopernika

 Rozwijanie kompetencji uczenia się

 i społecznych

2.

Wyższa Szkoła Turystyki

i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

 Informatyka
 Turystyka

 

        W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach z czterech obszarów tematycznych:

1. Obszar żywność - uczniowie klasy III TŻ

2. Obszar mechaniczno - mechatroniczny - uczniowie klasy III TS

3. Język angielski - uczniowie klasy III TE

4. Przedsiębiorczość - uczniowie klasy I TE

Dwa pierwsze obszary realizowane są w ramach projektu o nazwie " Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", a dwa kolejne w ramach projektu " Kształcenie ogólne w chmurze - Szkoły Ponadgimnazjalne - Powiat Nowosądecki"

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 09.10.2017 r.

 Załączniki:

 1. Formularz zgłoszenia

 2. Oświadczenie, że uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu pod względem rodzaju i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym „Małopolska Chmura Edukacyjna”  

 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 4. Oświadczenie uczestnika projektu

 5.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

 6. Protokół z rekrutacji uczniów na zajęcia on-line na rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - 03.09.2018 r.

1. Formularz zgłoszenia

2. Oświadczenie ucznia

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

4. Oświadczenie uczestnika projektu

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu

6.Wzór protokołu rekrutacyjnego
 

© 2009-2023 by GPIUTMD